Aktivitetslogg

I aktivitetsloggen får du et raskt overblikk over aktivitetsnivået til bæreren av smartklokken i løpet av dagen. Du kan se om aktivitetsmønsteret endrer seg, og dermed tidlig oppdage mulige problemer, slik som at personen har blitt liggende på dagtid eller er oppe mye om natten. Ved standard oppsett oppdateres aktivitetsloggen hver 6. time.

aktivitetslogg

aktivitetslogg 2

Print Friendly, PDF & Email