Alarm og lokaliserings logg

Nedenfor kartet i hovedskjermbildet vises en logg over hendelser.

logg

Til venstre i loggen vises symboler for hendelser og tidsstempel, med den nyeste hendelsen øverst i listen. Deretter kommer det en beskrivende tekst, og flere symboler for alarm/hendelsestype og symbol for lokalisering.
Dersom bæreren av smartklokken har utløst en alarm, vil det komme en linje i loggen som viser når alarmen ble utløst, og hvem som tok imot samtalen.

Nødanrop besvart

Dersom alarmen ikke har blitt besvart, vil fanen øverst i bildet skifte farge fra blå til rød, med informasjon om at et nødanrop er ubesvart.

nødanrop ubesvart heading

Det vil også vises en linje i loggen med et rødt symbol for ubesvart nødanrop.

Nødanrop ubesvart

Etter at alarmen er handtert, kan man kvittere i loggen ved å trykke på det røde symbolet for ubesvart anrop. Symbolet vil da endre seg til et blått symbol, og tidsstempel og navn på portalbrukeren som kvitterte for alarmen vil vises i loggen. Alarm kvittering

Fanen øverst i bildet vil samtidig skifte tilbake til blå farge, med teksten «Alt ok».

heading alt ok

Print Friendly, PDF & Email