Dersom talepostkasse ikke kan deaktiveres, slå på bekreftelse av mottak av nødanrop isteden

Merk at dersom «Bekreftelse av nødanrop» er satt til «OFF», og viderekobling til talepostkasse er aktivert, vil datasystemet tro at alarmen er besvart når samtalen går til talepostkassen, og samtalen vil IKKE gå videre til neste person på ringelisten.
Gå til «Innstillinger->Avanserte innstillinger» for å slå på bekreftelse av mottak av nødanrop.

bekreftelse av nødanrop

Husk å lagre for å ta vare på innstillingene.

Mottakeren av alarmen blir bedt om å taste «5» for å ta imot samtalen fra smartklokken. Dersom mottakeren av alarmen ikke taster «5» innen 30 sekunder (for eksempel fordi viderekobling til talepostkasse er aktivert), vil samtalen gå videre til neste person på ringelisten. På denne måten kan man sikre at bæreren av smartklokken får svar når personen trykker på alarmknappen.

Print Friendly, PDF & Email