Slå av viderekobling til talepostkasse for mottakere av nødanrop

Dersom den første personen i ringelisten ikke tar telefonen og viderekobling ikke er deaktivert, vil anropet gå til talepostkassen istedenfor til nestemann på ringelisten. Det er derfor nødvendig å slå av viderekobling til talepostkasse for alle i ringelisten som er satt opp til å ta imot alarm (nødanrop) (se også neste avsnitt dersom viderekobling til talepostkasse ikke kan slås av).

Viderekobling til talepostkasse kan deaktiveres ved å taste ##2# og ringesymbolet på de fleste mobiltelefoner. Se veiledning fra din mobiltelefonoperatør dersom dette ikke fungerer for din mobiltelefon.

slå av viderekobling til talepostkasse

slå av viderekobling til talepostkasse 2

Print Friendly, PDF & Email