Sporing

I LinCare portalen er det mulig å spore bæreren av smartklokken. Denne funksjonen må brukes etter de retningslinjene som er gitt av Datatilsynet. Det er ikke lov til å spore personer uten hans/hennes samtykke. For personer som ikke kan gi samtykke selv (f.eks ved demens) må verge eller annen ansvarlig person gi samtykke.

Samtykkeskjema kan lastes ned fra http://shop.lincare.no/personvern/. Se hjemmesidene til Datatilsynet for mer informasjon om sporing og personvern .

Slå på sporing fra hovedskjermbildet

Til høyre i fanen i hovedskjermbildet kan man slå på aktiv sporing. Når aktiv sporing er slått på vil posisjonen til bæreren av smartklokken bli rapportert hvert 30. sekund. Smartklokken bruker mer strøm enn vanlig når den sender inn posisjon ofte, og for å unngå at batteriet går tomt, vil sporingsfunksjonen slå seg av automatisk etter 1 time.

sporing 1

På kartet kan man se hvor bæreren av smartklokken befinner seg. Hvis man trykker på de sorte sirklene, får man opp tidspunktet for når posisjonen er registrert. Den mørke grå sirkelen indikerer at personen er innenfor det viste geografiske området. Nøyaktighet på posisjonen er som regel fra 10 til 200 meter, avhengig av værforhold, geografiske forhold og tilgjengelige satellitt signaler.

 

Print Friendly, PDF & Email