Dersom første mottaker av nødanrop ikke tar telefonen, vil samtalen kobles videre til neste mottaker av nødanrop i ringelisten, inntil det ikke er flere mottakere av nødanrop definert.

I Eksempel 1 nedenfor er «Pårørende 2» definert som mottaker av nødanrop. I tillegg er kobling til døgnbemannet vakttelefon aktivert. Dersom «Pårørende 2» ikke tar telefonen, vil samtalen gå videre til alarmsentralen, hvor telefonen vil ringe inntil alarmen blir besvart.

Eksempel 1:

ringeliste pårørende og vakttelefon

I Eksempel 2 nedenfor er «Pårørende 2» definert som eneste mottaker av nødanrop. Dersom «Pårørende 2» ikke tar telefonen, blir alarmen ikke besvart.

Eksempel 2:

ringeliste pårørende

 

Print Friendly, PDF & Email