Dersom det ikke er mobiltelefondekning i området, vil symbolet for ingen dekning  ingendekningvises i skjermen på smartklokken. Smartklokken vil prøve å oppnå kontakt med mobiltelefonnettet i 10 minutter. Hvis det er mulig, må bæreren av smartklokken flytte seg til et område med mobiltelefondekning, for eksempel nærmere et vindu hvis man er innendørs.

dekning vindu

Dersom kontakt ikke oppnås i løpet av 10 minutter, kan samtalen ikke kobles opp, og det blir vist en feilmelding i skjermen på klokketelefonen:

INGEN NETT.

Print Friendly, PDF & Email