Gå til siden for «Innstillinger» -> «Meldinger» for å sette opp regler for hvem som skal varsles med talemelding eller e-postmelding når en hendelse oppstår. Trykk på «E-POST» eller «ANROP» for å få opp en liste over aktuelle alarmtyper i nedtrekksmenyen. Skriv inn e-post adresse eller telefonnummer som varselet skal gå til. Trykk på «LEGG TIL» for å legge alarmen i listen over varsler. Trykk på søppelbøtte symbolet for å fjerne en alarm fra listen over varsler. Husk å trykke «LAGRE» for å ta vare på endringer.

meldinger1

 Se tabellen nedenfor for hvilke varsler som kan velges.

Varsel Beskrivelse E-POST ANROP
El-gjerde INN Trygghetssone varsel – brukeren går inn i et definert geografisk område Ja JA Ja JA
El-gjerde UT Trygghetssone varsel – brukeren går ut av et definert geografisk område Ja JA Ja JA
Batteriet er tomt Ladestatus – batteriet er tomt og må lades Ja JA Ja JA
Ladningsnivået er lavt Ladestatus – batteriet må lades snart Ja JA Ja JA
Hjemmestasjons alarm Hjemmestasjons alarm – brukeren har forlatt hjemmet Ja JA Ja JA
Ingen kontakt med tjenesten Smartklokken mangler GSM dekning Ja JA Ja JA
Nødanrop uten svar Brukeren har trykket på alarmknappen, men ingen på ringelisten har besvart anropet Ja JA Ja JA
Brukeren liggende på bakken Fallalarm – Varsel om fall Ja JA  Ja JA
Ingen bevegelse Varsel om at brukeren har blitt liggende Ja JA  Ja JA

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email