Logg inn på portalen www.lincare.no med ditt brukernavn og passord. Fra hovedskjermbildet trykker du på tannhjul-symbolet for å komme til siden for innstillinger. Velg «Brukerinfo» «Åpne».

Endre bærer av klokketelefonen 1

Definer hjemmeadresse for første gang

For å legge til hjemmeadresse, gå til feltene for «Hjemmestasjon». Dersom det er første gang hjemmeadressen defineres, vil det stå en kombinasjon av tall og bokstaver i feltet for «Hjemmestasjonens nr». Fyll inn et kallenavn for hjemmestasjonen (for eksempel «Hjemme»), og fyll deretter inn hjemmeadressen. Trykk på pluss-tegnet etter «Legg til en ny hjemmestasjon», og deretter «Lagre».

Endre bærer av klokketelefonen 3

Endre en eksisterende hjemmeadresse

For å endre en eksisterende hjemmeadresse, må du først finne hjemmestasjonens nummer. I eksempelet nedenfor ligger hjemmestasjonens nummer i listen over definerte hjemmestasjoner. Hvis det ikke står noe nummer i listen, kan du finne nummeret på en merkelapp på klokketelefonens ladestasjon. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner hjemmestasjonens nummer.

Endre bærer av klokketelefonen 4

Fyll inn et kallenavn for hjemmestasjonen (for eksempel «Hjemme»), hjemmestasjonens nummer og hjemmeadressen. Trykk på pluss-tegnet etter «Legg til en ny hjemmestasjon».

Endre hjemmeadresse 2

Det vil nå ligge to adresser i adresselisten. Trykk på krysset i hjørnet for den gamle adressen for å slette denne. Trykk deretter «Lagre» for å ta vare på innstillingene.

Endre hjemmeadresse 3

Trykk på «Brukerinfo» «Vis kart» for å se hjemmeadressen i kartet.

Vis hjemmeadresse i kart

Bruk + og – tastene på tastaturet for å zoome inn eller ut på kartet. Dersom plasseringen av hjemmesymbolet er unøyaktig, kan symbolet flyttes med mus eller piltaster. Husk å trykke «Lagre» dersom du har gjort endringer.

Print Friendly, PDF & Email