Fallalarm

Når bryteren for fallalarm er slått på i portalen, vil en algoritme sjekke verdiene på det innebygde 3D akselerometeret i smartklokken. Dersom et fall blir registrert, venter algoritmen i 5 sekunder før en nedtelling begynner å løpe. Dersom ingen bevegelser blir registrert i løpet av de neste 30 sekundene, vil alarmen bli utløst.

I bildet for varsler må man sette opp hvem som skal varsles når fallalarmen blir utløst.  Anbefalt valg er at det sendes en talemelding til telefonnumrene som er definert i hurtigvalgslisten.

Dersom personen blir dårlig og legger seg ned, eller siger om, vil fallalarmen ikke bli utløst. Dersom personen blir liggende stille begynner en nedtelling. Etter 20 minutter med inaktivitet, vil smartklokken gi fra seg et lydsignal. Dersom personen fortsatt ligger stille etter at smartklokken har gitt fra seg lydsignaler to ganger, vil alarmen for ingen bevegelse bli utløst.

Dersom personen beveger seg innen to minutter etter at lydsignalet er gitt, vil alarmen for ingen bevegelse ikke bli utløst. Dette er for å unngå å lage falske alarmer, for eksempel dersom en person tar en hvil i løpet av dagen.

Alarmer ved fall eller ingen bevegelse er veldig betryggende både for alenearbeidere, for sport og fritid, for seniorer og for personer med kroniske sykdommer.

For å unngå falske alarmer, gis det ikke varsel om ingen bevegelse mellom kl. 22:00 og kl. 07.00.

For å aktivere alarmene for fall eller ingen bevegelse, gå til siden for «Innstillinger» «Avanserte innstillinger».

Fallalarm1

Slå på bryterne for «Fallalarm aktivert» og «Ingen bevegelse alarm er aktivert», og trykk «Lagre» for å ta vare på innstillingene.

Pårørende eller omsorgspersoner kan varsles med talemelding eller e-post melding når personen faller og/eller blir liggende.

For å legge til varsel med en talemelding, gå til «Innstillinger->Meldinger» og trykk på «ANROP».

Slå på bryteren for «Meldingens mottakere: Anrop til nødanropsnummeret», velg alarmtype «Brukeren liggende på bakken», og/eller  «Ingen bevegelse», og trykk på «Legg til».

Meldingen(e) legges i listen over varsler. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringene.

OBS: Etter at fallalarmen er utløst en gang, må smartklokken settes i ladestasjonen for at fallalarmen skal virke igjen.

OBS: Alarm ved ingen bevegelse vil bli utløst etter 20 minutter med inaktivitet på dagtid. Når smartklokken står i ladestasjonen, vil alarm ved ingen bevegelse utløses først etter 72 timer (3 døgn). Dette gir alenearbeidere mulighet til å sette fra seg smartklokken i ladestasjonen når de ikke er på jobb, uten at det blir gitt falske alarmer.

Print Friendly, PDF & Email