Geofence alarm

Når trygghetssone alarm er aktivert, vil det bli gitt en alarm hver gang bæreren av smartklokken går inn eller ut av definerte geografiske områder. Trygghetssone alarm kan brukes istedenfor eller i tillegg til hjemmestasjon alarm.

Dersom det er aktuelt å starte en leteaksjon for å finne bæreren av smartklokken, kan man slå på bryteren for aktiv sporing fra hovedskjermbildet. Posisjonen vil da bli logget hvert 30.sekund i opptil 1 time, eller inntil man slår av aktiv sporing igjen. Se mer om aktiv sporing her: Slå på aktiv sporing.

Trygghetssone (Geofence) alarm er ikke ment å erstatte tilsyn for personer som ikke kan ta vare på seg selv!  Man bør tenke igjennom hva som kan skje dersom personen forlater hjemmet og varslingen ikke fungerer som forventet! 

Eksempel hvor vi kan anbefale bruk av trygghetssone (Geofence) alarm:

  • En person med begynnende demens kan ha mistet mye av tidsbegrepet, og kan ta på seg jakke og sko og ta bussen til byen kl 22 om kvelden, uten mulighet til å finne veien hjem igjen på egen hånd.
  • Dersom trygghetssone (geofence) alarmen skulle svikte i dette tilfellet, så vil de pårørende oppdage at personen ikke kommer hjem igjen i rimelig tid, og sette i gang en leteaksjon.

Eksempel hvor vi ikke kan anbefale bruk av trygghetssone (Geofence) alarm:

  • En person med mer omfattende kognitiv svikt kan gå hjemmefra uten sko og klær.
  • Dersom trygghetssone (geofence) alarmen skulle svikte i dette tilfellet, så kan personen bli nedkjølt eller komme i farlige situasjoner før de pårørende oppdager at personen har gått hjemmefra.

Ta kontakt med oss på support dersom du ønsker å ta i bruk trygghetssone (geofence) alarm, så vil vi hjelpe deg i gang!

Definering av geografiske områder

Gå til «Innstillinger->Avanserte innstillinger».

Før geografiske områder blir definert, må bryterne settes til «ON» for «AKTIVER SPORING NÅR KLOKKE ER UTENFOR REKKEVIDDE TIL HJEMMESTASJON» og «RAPPORTERING AV POSISJON ALLTID VED OPPRING». Husk å lagre innstillingene.

Trykk deretter på «Legg til et El-gjerde».

Elektronisk gjerde 9

Velg et navn for trygghetssone, og velg «Lagre».

Elektronisk gjerde 10

Editoren for trygghetssoner startes opp. Bruk + og – tastene for å zoome inn og ut på kartet. Velg hvilke typer områder som skal defineres som trygge områder, og klikk og dra med musa på kartet for å definere geografiske områder. Det er mulig å definere opp til 40 sirkler og polygoner med forskjellige størrelser. Trykk «Lagre» når de trygge områdene er definert.

Nøyaktighet på GPS lokasjon er som regel fra 10 til 200 meter, avhengig av værforhold, geografiske forhold og tilgjengelige satellitt signaler. Grensene for de geografiske områdene blir dermed omtrentlige.

Vær oppmerksom på at dersom linjene i de definerte områdene krysser hverandre, er det udefinert når alarmen vil bli aktivert. Vær også oppmerksom på at alarmen ikke vil bli aktivert første gangen man krysser grensene til det definerte området. Det er viktig å teste at alarmen virker som forventet før man tar løsningen i bruk!

Elektronisk gjerde 3

I eksemplet nedenfor er hjemmeområdet definert som trygt område alltid (anbefales). Det neste området er definert som trygt for en valgt dag og valgt tidspunkt.

Elektronisk gjerde 4

Det kan settes opp tidspunkter for når hvert enkelt område skal være aktivert. Trykk på klokke symbolet Geofence scheduling button  for å få opp bildet for å velge dager og klokkeslett.
I eksemplet nedenfor er hjemmeområdet definert som trygt område alltid (anbefales). Det neste området er definert som trygt for en valgt dag og valgt tidspunkt.  

Elektronisk gjerde 4

I det neste eksempelet er Fra-tidspunktet senere enn Til-tidspunktet. Det blir tolket slik at området er trygt fra og med Fra-tidspunktet på valgt ukedag og til Til-tidspunktet påfølgende dag. I eksemplet nedenfor vil det si fra kl.20.00 på lørdag til kl.10.00 på søndag, og fra kl. 20.00 på søndag til kl.10.00 på mandag.

Elektronisk gjerde 5

I neste eksempelet er et lite geografisk område definert som trygt hele døgnet, og et større geografisk område definert som trygt på dagtid. Pass på at linjene ikke krysser hverandre når en polygon defineres. Minst ett geografisk område må være definert når trygghetssone alarm er aktivert.

Elektronisk gjerde 11

For å slå av trygghetssone alarm, velg «Ikke aktivert» i nedtrekks menyen for Elektronisk gjerde.

Elektronisk gjerde 12

Gå til siden for «Innstillinger» -> «Meldinger» for å sette opp regler for hvem som skal varsles med talemelding eller e-postmelding når bæreren av klokketelefonen går ut av eller inn i de definerte geografiske områdene.

For å legge til varsel med en talemelding, gå til «Innstillinger->Meldinger» og trykk på «Anrop».

Melding Anrop 1

Man kan velge om talemeldingen skal gå til ett bestemt telefonnummer, eller om ringelisten skal benyttes. Sett bryteren «Anrop til nødanropsnummeret» til «ON», dersom ringelisten skal benyttes, velg alarmtype «El-gjerde UT», og trykk på «Legg til».

Elektronisk gjerde 13

Meldingen legges i listen over varsler. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringen.
Mottaker av talemeldingen blir bedt om å trykke «1» for å kvittere at meldingen er mottatt, eller «5» for å koble opp en samtale til smartklokken.

For å legge til varsel med en e-post melding, gå til «Innstillinger->Meldinger» og trykk på «E-POST».

Melding epost 1

Legg til e-post adressen som skal motta meldingen, velg alarmtype «El-gjerde UT», og trykk på «Legg til». Dersom det er ønskelig, kan man også legge til «El-gjerde INN» varsel.

Elektronisk gjerde 14

Meldingen legges i listen over varsler. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringen.

Print Friendly, PDF & Email