Geofence alarm

Når hjemmestasjon alarm er aktivert, vil det bli gitt et varsel hver gang bæreren av smartklokken går hjemmefra (går ut av rekkevidden til hjemmestasjonen).

Hjemmestasjon alarm logg

Alarmen blir slått av igjen når personen kommer hjem (kommer innenfor rekkevidden til hjemmestasjonen). Alarmsymbolet forsvinner fra fanen øverst i bildet, men linjene med hjemmestasjon alarm symbolet blir liggende i loggen.

Hjemmestasjon alarm logg 2

Hjemmestasjonen har en blåtann sender med en rekkevidde på omtrent 10 meter i radius. Når smartklokken har vært uten forbindelse med blåtann senderen i 5 minutter, blir hjemmestasjons alarm generert. Det vil si at bæreren av smartklokken kan gå ut i sin egne hage, hente post og tømme søppel uten at alarmen blir aktivert, men hver gang personen går hjemmefra, vil det bli generert en alarm.

Dersom huset er stort, kan det være nødvendig å installere flere hjemmestasjoner i huset for å unngå å lage falske alarmer. Trygghetssone alarm er et alternativ til hjemmestasjon alarm dersom alarm skal aktiveres først når bæreren av smartklokken går lengre hjemmefra.

For å unngå falske hjemmestasjons alarmer ved strømbrudd, er det mulig å sette inn batteridrevne hjemmestasjoner i tillegg. Batteriet har en levetid på 1-2 år.

Gå til siden for «Innstillinger» «Avanserte innstillinger» for å aktivere hjemmestasjon alarm.

Hjemmestasjon alarm

Det kan settes opp tidspunkter for når hjemmestasjon alarmen skal være aktivert. Dra symbolet for tid slik at riktig tid er valgt for start-tidspunkt og stopp-tidspunkt. Bruk mus og piltaster for å justere tiden. I eksemplet ovenfor er alarmen aktivert fra kl. 22.00 om kvelden til kl 07.00 om morgenen, for å varsle dersom personen går hjemmefra om natten.

Det kan også velges om sporing skal aktiveres når hjemmestasjon alarmen er aktiv. Når sporing ikke er aktivert, vil posisjonen bli logget hver 6.time. Når sporing er aktivert, og personen ikke flytter seg, vil posisjonen bli logget hvert 30.minutt. Når sporing er aktivert, og personen flytter seg, vil posisjonen bli logget med noen minutters mellomrom.

Dersom det er aktuelt å starte en leteaksjon for å finne bæreren av smartklokken, kan man slå på bryteren for aktiv sporing fra hovedskjermbildet. Posisjonen vil da bli logget hvert 30.sekund i opptil 1 time, eller inntil man slår av aktiv sporing igjen. Se mer om aktiv sporing her: Slå på aktiv sporing.

Gå til siden for «Innstillinger» -> «Meldinger» for å sette opp regler for hvem som skal varsles med talemelding eller e-postmelding når bæreren av smartklokken går hjemmefra.

For å legge til varsel med en talemelding, trykk på «Anrop».

Melding Anrop 1

Man kan velge om talemeldingen skal gå til ett bestemt telefonnummer, eller om ringelisten skal benyttes. Sett bryteren «Anrop til nødanropsnummeret» til «ON», dersom ringelisten skal benyttes, velg alarmtype «Hjemmestasjons alarm», og trykk på «Legg til».

Hjemmestasjon alarm talemelding

For å legge til varsel med en e-post melding, gå til «Innstillinger->Meldinger» og trykk på «E-POST».
Melding epost 1
Legg til e-post adressen som skal motta meldingen, velg alarmtype «Hjemmestasjons alarm», og trykk på «Legg til».
Hjemmestasjon alarm e post varsel 2
Meldingen legges i listen over varsler. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringen.
Print Friendly, PDF & Email