Fra hovedskjermbildet får du et overblikk over status, logg og posisjon i kart, og herfra kan du trykke på tannhjulsymbolet tannhjul symbol for å komme videre til skjermbildet for innstillinger, og brukerkonto symbolet  bruker konto symbol for å komme til skjermbildet for administrasjon av brukerkonto. Hvor mange andre menyer og funksjoner du har tilgang til er avhengig av hvilken rolle du har.

Er du logget inn som pårørende til en bruker av smartklokken, kan du se status bare for den smartklokken som du administrerer.

hovedskjermbilde 3

Er du logget inn som superbruker for en kommune kan du se status for en gruppe av klokker, og du har tilgang til flere menyer og funksjoner.

hovedskjermbilde 4Ved å trykke på «Vis» for en smartklokke, kommer du til det samme bildet som de pårørende ser.

hovedskjermbilde 2

Print Friendly, PDF & Email