Fallalarmen skal utløses dersom en person faller i bakken. Dette kan enklest testes ved å hoppe på en trampoline eller ganske enkelt ved å kaste klokken i sofaen.

Sjekk først at fallalarmen er aktivert:

Gå til «Innstillinger->Avanserte innstillinger» og sjekk at bryteren for fallalarm er satt til «ON» (PÅ).
Gå deretter til «Innstillinger->Meldinger» og sjekk at det er satt opp hvem som skal varsles når fallalarmen blir utløst. Husk å trykke «Lagre» dersom du gjør endringer på noen av innstillingene.

Så kan du starte testen: Ta sats, hopp, og land på en trygg måte. Eller kast klokken hardt i sofaen. 5 sekunder etter at du eller klokken har landet, starter en teller, og hvis du deretter ikke beveger deg på 30 sekunder så skal alarmen utløses.

Etter at fallalarmen er utløst en gang, må smartklokken settes i ladestasjonen for at fallalarmen skal virke igjen. Det vil si at fallalarmen ikke kan utløses to ganger etter hverandre i en test uten at smartklokken er satt i ladestasjonen i mellom testene.

Print Friendly, PDF & Email