Det er lagt inn avansert logikk i dataprogrammet for å koble ringelisten til en kalender. Personer kan settes opp til å være mottaker av alarmer enten hele tiden (standard valg), eller bare på bestemte tidspunkter og ukedager. Det kan også settes opp hvilke dager personer er utilgjengelig på grunn av fridager eller ferier eller andre grunner.

Trykk på telefon symbolet lengst til høyre i loggen for å få opp ringelisten.

vis ringeliste

Det kommer opp en liste over de telefonnumrene fra ringelisten hvor bryteren for å ta imot alarm er satt til «ON» (på).

kalenderfunksjon 1

For hvert nummer i ringelisten kan man velge når nummeret er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig. Standard valg er at nummeret er tilgjengelig hele tiden.

Velg datoer for “Ikke tilgjengelig”

For å sette opp hvilke dager nummeret ikke er tilgjengelig, trykk på «Ikke tilgjengelig».

kalenderfunksjon 2

Bla i kalenderen, velg datoene som nummeret ikke er tilgjengelig, og trykk «Lagre».  I eksemplet over vil «Pårørende 1» ikke ta imot alarmer på den valgte datoen (17.mai.2016).

Velg dager og klokkeslett for “Tilgjengelig”

For å sette opp dager og klokkeslett for når nummeret skal kunne ta imot alarmer, trykk på «Tilgjengelig». Standard valg er «Alltid tilgjengelig».

kalenderfunksjon 3

I eksemplet nedenfor er «Pårørende 1» satt opp til mottaker av alarmer på dagtid på alle ukedager. Unntatt er datoer som er valgt bort i listen over «Ikke tilgjengelig» (17.mai.2016 for «Pårørende 1»).

kalenderfunksjon 4

I neste eksempel er «Pårørende 2» satt opp som mottaker av alarmer på dagtid i helger.

kalenderfunksjon 5

Husk at enten må minst ett nummer være definert som «Alltid tilgjengelig», eller så må alarmsentral tjenesten aktiveres.  Husk å lagre når du har gjort endringer i oppsettet.

 

 

Print Friendly, PDF & Email