Oversikt over smartklokken

Smartklokken har en analog urskive, en skjerm, mikrofon og høyttaler. Smartklokken vil vibrere lett ved valg av funksjoner, noe som er til stor hjelp for personer med nedsatt syn eller hørsel.

Funksjoner på klokketelefonen

Under en samtale oppnår man best lydkvalitet ved å holde klokketelefonen ca. 25 cm fra ansiktet, det vil si på en armlengdes avstand.

speak

Knapper på smartklokken

Smartklokken har 4 knapper gjemt under urskiven, og en krone på høyre side. I standard modus vil smartklokken vibrere lett og gi fra seg et lydsignal når en knapp holdes inne. Knappene og kronen kan aktiveres eller deaktiveres basert på valgte innstillinger i LinCare portalen.

Knapper på klokketelefonen 3

Bæreren av smartklokken kan slå alarm ved å holde inne kronen inntil det høres et lydsignal og teksten ‘Alarm’ vises i skjermen. Alternativt kan alarmen utløses ved å holde inne knappen som er gjemt nederst på minuttskiven inntil det høres et lydsignal.

Ringelisten åpnes ved å trykke kort en gang på kronen. Knappen som er gjemt under gul lampe øverst på urskiven brukes til å bla i ringelisten. Knappen som er gjemt under grønn lampe til høyre på urskiven brukes til å ringe valgt person. Knappen som er gjemt under rød lampe til venstre på urskiven brukes til å avslutte samtalen.

Menylisten åpnes ved å trykke kort to ganger på kronen. Knappen som er gjemt under gul lampe øverst på urskiven brukes til å bla i menylisten. Knappen som er gjemt under grønn lampe til høyre på urskiven brukes til å utføre et valg i menyen.

Knapper på klokketelefonen 4

Print Friendly, PDF & Email