heading smartklokke

Om smartklokken og portalen

Gratulerer med din nye LinCare Smartklokke med trygghetsalarm!

Formålet med produktet er å skape en større trygghet og bevegelsesfrihet for deg som har behov for dette. Smartklokken kan benyttes til telefonsamtaler med dine nærmeste og til å slå alarm. Den innebygde GPS i smartklokken gjør det lett å spore hvor bæreren av smartklokken er hvis et uhell skulle være ute.

LinCare portalen er den skyløsningen som smartklokken er tilknyttet. Her blir alle innstillingene til smartklokken lagret, og her vises en logg over hendelser og et kart med klokkebærerens posisjon.

hovedskjermbildeUnder fanen «Aktivitet» finner du en aktivitetslogg som viser aktivitetsnivået i løpet av dagen.

aktivitetslogg

For et aktivt liv i alle aldre, LinTech AS

LinTech AS leverer velferds- og frihetsteknologi sammen med servicetjenester for å støtte et trygt, aktivt og sosialt liv for unge og gamle.

Support

Vi i LinTech AS håper du blir fornøyd med produktet, og står til rådighet dersom du har spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon under fanen Kontakt oss. Brukerveiledninger i PDF format finner du under fanene Dokumenter.

Teleoperatør

LinCare smartklokke er utviklet i Finland av Navigil Ltd. Smartklokken har et innebygd simkort med fast telefonnummer. Den finske teleoperatøren har roaming avtale med Telenor og Netcom i Norge. Samtaler til og fra smartklokken internt i Norge regnes som innenlands samtaler, selv om smartklokken har et finsk telefonnummer.

Sporing

GPS og GLONASS satellitter benyttes for lokalisering av bæreren av smartklokken utendørs. Ladestasjonen og ekstra hjemmestasjoner brukes for lokalisering innendørs.

Personvern

Smartklokken kan settes opp i forskjellige profiler, noe som tillater forskjellig grad av sporing av personer.

I den enkleste profilen kan personer lokaliseres kun når de foretar et nødanrop med trygghetsalarmen. Dette oppsettet passer for alenearbeidere eller andre som har nytte av at familie eller venner kan finne dem når de er i nød, men som ellers ikke ønsker å bli sporet. Det er også mulig å slå helt av sporingsfunksjonen.

I mange tilfeller er det en ekstra trygghet at familie og venner kan finne klokkebæreren hvis han eller hun har gått seg bort, for eksempel ved begynnende demens.

Husk på at det ikke er lov å spore personer uten hans/hennes samtykke. Samtykkeskjema for avtale mellom privatpersoner ved bruk av LinCare smartklokke er lagt ved i esken, og kan også lastes ned fra http://shop.lincare.no/personvern.

Abonnement

SIM kortet i LinCare smartklokke virker med abonnement fra LinTech AS. Prisliste for abonnement finnes på http://shop.lincare.no/prisliste.

Kom i gang

Denne kom-i-gang brukermanualen guider deg gjennom ditt første oppsett av smartklokken. Ved første gangs innlogging starter en veiviser for å legge inn informasjon om bærer (bruker) av smartklokken, bruker av portalen og de viktigste innstillingene. Dersom du ønsker å endre denne informasjonen senere, har du tilgang til menyer for innstillinger tannhjul symbol og brukerkonto bruker konto symbol fra hovedskjermbildet.

Sett smartklokken til lading

Smartklokken må lades i ladestasjonen før den kan tas i bruk. Ladetiden er 1,5-2 timer hvis batteriet er helt tomt før lading.

Ladestasjon
Ladestasjonen er enkel i bruk, selv for personer med nedsatt fingerferdighet. Trykk smartklokken på plass i laderen med urskiven vendt framover og kronen opp. Når smartklokken er riktig plassert i ladestasjonen vil du høre et pip, og symbol for batteristatus og nettverksdekning vil vises på skjermen. Skjermen slår seg av etter 10 sekunder. Trykk på kronen hvis du vil aktivere skjermen for nye 10 sekunder.

Sjekk at symbolet for dekning dekning vises i skjermen på smartklokken. Sett gjerne ladestasjonen i vinduskarmen hvis det er dårlig tilgang til mobiltelefonnettet innendørs, men unngå direkte sol på urskiven under innstillingen av smartklokken.

Når smartklokken er full-ladet vil den grønne lampen på høyre siden av urskiven blinke regelmessig. Batteriet har en levetid på 3-5 dager ved vanlig bruk.

Montering av ekstra støtte på ladestasjonen

Ladestasjon støtte

Det følger med en ekstra støtte som sikrer at smartklokken blir satt riktig på plass i ladestasjonen.  Skyv støtten på plass i ladestasjonen som markert på bildet over.

Når smartklokken skal tas ut av ladestasjonen, løsnes den ved å trykke bak på den ekstra støtten.

Ladestasjonen kan brukes uten den medfølgende støtten dersom man ønsker å kunne ta smartklokken ut av ladestasjonen med en hånd.

Oppsett

Gå til https://lincare.no for å logge inn på LinCare portalen. Du kan velge språk ved å klikke på et av flaggene.

Brukernavn og passord

Brukernavn og passord finnes på innsiden av lokket på esken som smartklokken leveres i.

Bærer av smartklokken

Dersom det er første gangs oppsett, skal du først definere bruker (bærer) av smartklokken. Skriv inn fornavn og etternavn, og trykk deretter på «NESTE».

Opprett ringeliste

Deretter må du opprette ringeliste (hurtigvalgsliste). Bæreren av smartklokken kan ringe til og ta imot samtaler fra de telefonnumrene som er lagt i ringelisten. Opptil 8 telefonnumre kan legges til i ringelisten.

Ringelisten er også en prioriteringsliste for mottak av nødanrop og eventuelt flere alarmer. Rekkefølgen i ringelisten er derfor viktig. Når bæreren av smartklokken slår alarm, ringes det første nummeret hvor bryteren er satt til «ON» for mottak av nødanrop. Dersom dette nummeret ikke svarer, går anropet videre til neste nummer på ringelisten hvor bryteren er endret fra «OFF» til «ON». Husk å slå av viderekobling til talepostkasse for de telefonnumrene som skal ta imot nødanrop. Slå av viderekobling til talepostkasse. Dersom viderekobling til talepostkasse ikke kan deaktiveres, må bekreftelse av nødanrop slås på under avanserte innstillinger isteden. Slå på bekreftelse av nødanrop.

hurtigvalg

Ettersom teleoperatøren er finsk, må man legge til 47 foran det norske telefonnummeret i ringelisten. Oppringing til og fra smartklokken i Norge utføres likevel som en innenlandssamtale.

Tilknytning til døgnbemannet telefonvakt

Tilleggsabonnement kan tegnes for tilknytning til døgnbemannet telefonvakt etter nærmere avtale.
Tjenesten aktiveres ved å slå bryteren fra «OFF» til «ON»:aktiver_alarmsentralen

Når bæreren av smartklokken slår alarm, vil først personene som er satt opp som mottakere av nødanrop i ringelisten bli ringt opp. Dersom ingen av disse tar telefonen, vil samtalen gå videre til telefonvakten dersom denne tjenesten er aktivert.

Hjemmestasjon

Den medfølgende laderen og eventuelt ekstra hjemmestasjoner brukes for lokalisering når brukeren er innendørs. Skriv inn kallenavnet for hjemmestasjonen, for eksempel HJEMME, SOVEROM, BAD eller KONTOR, og adressen for riktig plassering på kartet.

hjemmestasjon

Den valgte adressen vil vises i kartet i portalen med et hjem-symbol: hjemme symbol

Hjemmeadresse

Opprett bruker for LinCare portaltjenesten

Bruker av portaltjenesten kan være enten samme person som bæreren av smartklokken, en pårørende eller en venn. Det er mulig å legge til flere brukerkontoer ved å logge inn på nytt på LinCare portalen med det brukernavnet og passordet som står oppført på esken, etter at den første innstillingen er fullført.

brukerkonto

Angi navn og e-postadresse på personen som skal bruke administrasjonsverktøyet på LinCare portalen i feltene som vist ovenfor. E-postadressen blir brukernavn for senere innlogging til portalen. Velg også et passord for senere innlogging. Passordet må være på minst 6 tegn.

Dersom det ikke er ønskelig å opprette flere brukere, bør passordet på esken strykes ut/fjernes etter at den første innstillingen er fullført.

Last ned innstillingene til smartklokken

Trykk på knappen på siden av smartklokken for å slå på skjermen. Sjekk at symbolene for dekning dekning og fullt batteri batteri vises i skjermen. Unngå direkte sollys eller annet sterkt lys direkte på skjermen når smartklokken stilles inn. Trykk på følgende knapp for å laste ned innstillingene til smartklokken:

ta klokken i bruk

Innstillingene blir lastet ned til smartklokken via mobiltelefonnettet. Når innstillingene er ferdig lastet ned, vil teksten «Innstillinger» ikke lenger vises i skjermen på smartklokken. Ta kontakt med oss på LinCare support dersom innstilling av klokken feiler eller du har spørsmål.

Lag flere brukere hvis du ønsker det

Gå til www.lincare.no og logg inn på nytt med det brukernavnet og passordet som finnes på innsiden av lokket på esken som smartklokken leveres i. Fyll inn brukernavn (e-post adresse) og passord for den nye brukeren, og trykk på «Lag ny» knappen. Gjenta den samme prosedyren inntil du har opprettet brukerkonto for alle pårørende, venner eller omsorgspersoner som skal kunne logge seg inn på lincare portalen.

ny bruker

Smartklokkens funksjoner

Med smartklokken kan du slå alarm, ringe en person som står på ringelisten, og ta imot en samtale fra en person som står på ringelisten.

Å slå alarm

Hold knappen på høyre side av smartklokken inne, inntil du hører et pip for å utløse alarmen. Samtalen kobles via mobiltelefonnettet til de som står på ringelisten.

Klokke 4

Alarmen kan også utløses ved å holde inne knappen som er gjemt nederst på minuttskiven inntil du hører et pip.

Ta imot en telefonsamtale

Kun de som er oppført i smartklokkens ringeliste kan ringe til smartklokken. Smartklokken ringer med et tydelig lydsignal ved innkomne anrop. Samtidig lyser det grønt på høyre side av urskiven. Dette er en skjult knapp som ganske enkelt skal trykkes på for å besvare oppringningen.

Klokke 5

Du kan avvise og avslutte en samtale ved å trykke på knappen som er gjemt under rødt signal på venstre side av urskiven.

Klokke 6

Ring en person på telefonlisten

Trykk raskt en gang på knappen på siden av smartklokken for å få opp telefonlisten.

klokke 1

Bla gjennom telefonlisten ved å trykke på knappen som er gjemt under gult signal øverst på urskiven.

Klokke 7

Ring til valgt person ved å trykke på knappen som er gjemt under grønt signal til høyre på urskiven.

Klokke 9

Avslutt samtalen ved å trykke på knappen som er gjemt under rødt signal til venstre på urskiven.

Klokke 6

Garanti

LinTech AS gir kjøperen av LinCare smartklokken 12 måneders garanti fra kjøpsdatoen. Ta derfor vare på kvitteringen som kjøpsbevis! Garantien dekker ikke vanlig slitasje eller skader som er forårsaket av feil bruk av produktet. Smartklokken tåler vannsprut, og kan brukes i dusjen, men garantien dekker ikke skader som følge av bruk i badekar eller ved svømming. I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller det defekte produktet byttes ut mot et nytt. Ta kontakt med LinTech AS dersom du tror det er material- eller produksjonsfeil på produktet.

Ansvarsbegrensning

Alarmfunksjonen vil kun virke dersom det er mobiltelefondekning i området der bæreren av smartklokken befinner seg. Varsling til familie og venner vil kun virke dersom ringelisten er riktig definert. Varsling til døgnbemannet vakttelefon vil kun virke dersom abonnement er aktivert. Utendørs lokalisering vil være unøyaktig dersom smartklokken ikke finner GPS eller GLONASS satellitt. Innendørs lokalisering vil kun virke dersom hjemmestasjon er installert. Vi anbefaler brukeren av smartklokken å gjøre seg kjent med og teste ut alarmfunksjonaliteten, slik at den virker som forventet den dagen brukeren trenger hjelp raskt.
LinTech AS påtar seg ikke ansvar for indirekte eller direkte skader, tap eller utgifter som følge av bruk av smartklokken eller portalen.

Kom i gang med din
LinCare Smartklokke
Versjon 1.0.6
Copyright © LinTech AS

 

Print Friendly, PDF & Email