Det er mulig å legge til flere brukerkontoer ved å logge inn på nytt på LinCare portalen med det brukernavnet og passordet som står oppført på esken, etter at den første innstillingen er fullført.

Dersom det ikke er ønskelig å opprette flere brukere, bør passordet på esken strykes ut/fjernes etter at den første innstillingen er fullført.

Gå til www.lincare.no og logg inn på nytt med det brukernavnet og passordet som finnes på innsiden av lokket på esken som klokketelefonen leveres i.  Fyll inn brukernavn (e-post adresse) og passord for den nye brukeren, og trykk på «Lag ny» knappen. Gjenta den samme prosedyren inntil du har opprettet brukerkonto for alle pårørende, venner eller omsorgspersoner som skal kunne logge seg inn på lincare portalen.

ny bruker

Personvern kan ivaretas ved å fylle ut en samtykkeerklæring mellom brukeren av smartklokken og pårørende eller omsorgspersoner som skal ha tilgang til LinCare trygghetsportalen. Se samtykkeskjema på http://shop.lincare.no/personvern/.

Print Friendly, PDF & Email