Det er mange som trenger en påminnelse når de skal ta medisinen sin. For noen er det nok å sette på en alarm på smarttelefonen sin til faste tider. Etter hvert som kognitive funksjoner blir svekket av naturlig aldring, eller av sykdom, er det behov for tettere oppfølging. Da kan telefonsamtaler som kobles opp automatisk til faste tider være til stor hjelp.

heading medisin reminder

Apoteket pakker medisiner i riktige porsjoner, for 1 eller 2 uker av gangen. Hver porsjon er merket med dag og tid. Programmerte samtaler kan brukes for å minne brukeren om å ta medisinen til rett tid.

Gå til «Innstillinger->Brukerinfo» for å legge til en programmert samtale. Legg inn nummeret til pårørende eller helsepersonell som skal minne personen om å ta medisinen, og dag og klokkeslett for samtalen.

påminnelse om å ta medisin

I eksemplet nedenfor er det satt opp tre samtaler. Den første samtalen kobles opp kl. 12:00 hver onsdag. Den neste samtalen kobles opp kl. 20:00 alle dager. Den tredje samtalen kobles opp kl. 09:00 alle dager.

påminnelse om å ta medisin 2

Trykk på krysset i hjørnet dersom du ønsker å fjerne en programmert samtale. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på innstillingene.

Innstillinger for programmerte samtaler lastes ned til telefonsentralen, og ikke til smartklokken. Endringer gjelder derfor fra neste dag (fra midnatt), og ikke med en gang.

En programmert samtale virker slik at først ringes det til det valgte telefonnummeret. Når denne personen tar telefonen, blir det gitt en talemelding om at en forhåndsbestilt samtale kobles opp. Deretter ringes klokketelefonen opp.

Pårørende eller helsepersonell kan dermed følge opp personen, med påminnelse om å ta medisiner, eller bare for å høre hvordan det går.

 

 

Print Friendly, PDF & Email