Det er 4 forskjellige profiler å velge mellom. Profilene er tilpasset forskjellige grupper med brukere:

  1. Full – for personer med god fingerferdighet, inkludert alenearbeidere
  2. Lett – for personer med litt nedsatt fingerferdighet
  3. Auto – for personer med dårlig fingerferdighet
  4. Lokaliserende – for personer med kognitiv svikt, som ved autisme eller Alzheimers sykdom

Brukergrensesnittet på smartklokken er forskjellig for de ulike profilene. Alle profilene kan kombineres med andre funksjoner, slik som alarm når bæreren av smartklokken går hjemmefra eller utenfor valgte geografiske områder.

Velg profil

Trykk på tannhjul-symbolet tannhjul symbol for å komme til siden for innstillinger. Velg profil i nedtrekks menyen for «Klokkens profil». Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringen.

Velg profil

Full profil

Full profil er beregnet for alenearbeidere og andre med god fingerferdighet. I denne profilen er alle funksjoner i brukergrensesnittet på smartklokken tilgjengelig.

Bæreren av smartklokken kan slå alarm, ringe de personene som står på ringelisten og ta imot samtaler fra de personene som står på ringelisten og fra tilknyttet vakttelefon. Bæreren av smartklokken kan starte, avvise og avslutte samtaler.

Lett profil

Lett profil er beregnet for personer med litt nedsatt fingerferdighet.  I denne profilen kan bæreren ikke velge modus for smartklokken.

Bæreren av smartklokke kan slå alarm, ringe de personene som står på ringelisten og ta imot samtaler fra de personene som står på ringelisten og fra tilknyttet vakttelefon. Bæreren av smartklokken kan starte, avvise og avslutte samtaler.

Auto profil

Auto profil er beregnet for personer med dårlig fingerferdighet. I denne profilen kan bæreren av smartklokken slå alarm, men resten av brukergrensesnittet på smartklokken er slått av.

Bæreren av smartklokken kan slå alarm og ta imot samtaler fra de personene som står på ringelisten og fra tilknyttet vakttelefon. Bæreren av smartklokken kan ikke avvise eller avslutte samtalen. Samtalen må startes og avsluttes av den som ringer opp bæreren av smartklokken.

Lokaliserende profil

Lokaliserende profil er beregnet for personer for personer med kognitiv svikt, som ved autisme eller Alzheimers sykdom. I denne profilen er brukergrensesnittet på smartklokken slått av. Det vil si at bæreren av smartklokken ikke kan slå alarm eller starte noen andre funksjoner.

Bæreren av smartklokken kan  ta imot samtaler fra de personene som står på ringelisten og fra tilknyttet vakttelefon. Bæreren av smartklokken kan ikke avvise eller avslutte samtalen. Samtalen må startes og avsluttes av den som ringer opp bæreren av smartklokken.

Lokaliseringsfunksjonen gjør det mulig for pårørende og omsorgspersoner å finne bæreren av smartklokken dersom han/hun har gått hjemmefra eller er utenfor valgte geografisk områder.

Oppsummering av klokketelefonens brukergrensesnitt for hver profil

Full profil Lett profil Auto profil Lokaliserende profil
Kan slå alarm Ja
JA
Ja
JA
Ja
JA
Nei
NEI
Tar automatisk imot innkommende telefonsamtaler Nei
NEI(Men kan velges ved å slå på bryter under avanserte innstillinger)
Nei
NEI(Men kan velges ved å slå på bryter under avanserte innstillinger)
Ja
JA
Ja
JA
Kan avvise innkommende telefonsamtale Ja
JA
Ja
JA
Nei
NEI
Nei
NEI
Kan starte en samtale Ja
JA
Ja
JA
Nei
NEI
Nei
NEI
Kan avslutte en samtale Ja
JA
Ja
JA
Nei
NEI
Nei
NEI
Kan velge modus for smartklokken Ja
JA
Nei
NEI
Nei
NEI
Nei
NEI

Velg avanserte innstillinger

Trykk på tannhjul-symbolet tannhjul symbol for å komme til siden for innstillinger. Trykk «Åpne» for å komme til avanserte innstillinger.

Avanserte innstillinger 1

Trykk på bryterne for å slå av eller på funksjoner i listen. Husk å trykke «Lagre» for å ta vare på endringene.

Oppsummering av avanserte innstillinger for hver profil

Full profil Lett profil Auto profil Lokaliserende profil
Hjemmestasjon alarm (Varsel når bæreren av smartklokken går hjemmefra) Kan velges Kan velges Kan velges Aktivert

JA

Tidsgrenser for aktivering av hjemmestasjonens alarmering Kan velges Kan velges Kan velges Kan velges
Aktiver sporing når smartklokke er utenfor rekkevidde til Hjemmestasjon Kan velges Kan velges Kan velges Aktivert

JA

Hurtigvalg (Kan starte en samtale) Aktivert Aktivert Ikke aktuell

NEI

Ikke aktuell

NEI

Rapportering av posisjon alltid ved oppring Kan velges Kan velges Kan velges Aktivert

JA

Rapportering av posisjon ved alarm Kan velges Aktivert

JA

Aktivert

JA

Aktivert

JA

Alltid tilkoblet Aktivert

JA

Aktivert

JA

Aktivert

JA

Aktivert

JA

Bekreftelse av nødanrop Kan velges Kan velges Kan velges Kan velges
Statistikk rapporter aktivert Aktivert

JA

Aktivert

JA

Aktivert

JA

Aktivert

JA

Fallalarm er aktivert (man down) Kan velges Kan velges Kan velges Kan velges
Ingen bevegelse alarm er aktivert (no movement) Kan velges Kan velges Kan velges Kan velges
Automatisk svar på anrop (Klokkebæreren trenger ikke trykke på noe for å ta imot en samtale) Kan velges Kan velges Aktivert

JA

Aktivert

JA

Print Friendly, PDF & Email