Fra hovedskjermbildet kan du trykke på tannhjul symbolet tannhjul symbol for å komme til siden for innstillinger. Der kan du endre innstillinger for ringelisten. For å komme tilbake til hovedskjermbildet uten å gjøre noen endringer kan du trykke på symbolet for hjem. hjem symbol
Ringeliste

Hurtigvalgsliste

Opptil 8 ulike telefonnummer kan legges i hurtigvalgslisten. Husk å legge til 47 foran telefonnummeret. Når du trykker på “Lagre” knappen, lastes hurtigvalgslisten ned til smartklokken.

Bæreren av smartklokken kan nå ringe til de personene som er oppført i ringelisten, og kan også ta imot samtaler fra disse personene.

Mottakere av nødanrop

I ringelisten definerer du hvem som skal bli ringt opp når bæreren av smartklokken utløser alarmen. Enten må minst ett telefonnummer i ringelisten ha valget “Nødanrop” satt til “ON” (på), eller så må alarmsentral tjenesten aktiveres.  Husk å lagre når du har gjort endringer i oppsettet.

 

Print Friendly, PDF & Email