Smartklokken har en analog urskive. Smartklokken vil stille seg inn automatisk når den har GSM dekning. Smartklokken vil også stille seg automatisk ved overgang mellom sommertid og vintertid.

Klokkeviserene vil flytte seg bort fra skjermen når det er noe som vises på skjermen. Når skjermen slår seg av, vil viserene flyttes tilbake slik at de viser riktig tid igjen.

Det er en sensor ved siden av 9 tallet på urskiven som brukes for å stille viserene riktig. Dersom sensoren blir utsatt for direkte sollys eller sterkt lampelys under innstillingen, kan viserene stille seg feil.

Gå til siden for innstillinger og trykk en gang på knappen for «Kalibrering av klokken» for å stille viserene på nytt dersom klokken viser feil tid.

Ta kontakt med oss på support dersom klokken fortsetter å vise feil tid. Da kan det hende at lyssensoren er ødelagt.

Print Friendly, PDF & Email