Symboler for alarmer blir vist med rød farge. Symboler for varsler blir vist med gul farge.

Klikk på trekantsymbolet symbol42 i logglinjen for å se alle uhåndterte alarmer. Trykk på det røde symbolet symbol43 i loggen for å kvittere for at en alarm er håndtert. Trykk på trekantsymbolet  symbol42 igjen for å komme tilbake til vanlig visning av loggen.

Tabell 7 Symboler for alarmer og varsler

Alarm symbol Beskrivelse
symbol20

 

Nødanrop har ikke blitt besvart Brukeren har trykket på alarmknappen, men ingen av personene på ringelisten har tatt telefonen.
symbol21 Ingen forbindelse Smartklokken har ikke mobiltelefondekning.
symbol22 Ute av hjemmet Bæreren av smartklokken er utenfor rekkevidden til hjemmestasjonen.
 symbol23 Trygghetssone alarm Bæreren av smartklokken er utenfor definerte geografiske områder.
 symbol24 Kritisk lavt nivå på batteri Smartklokken trenger å lades straks.
 symbol25 Lavt nivå på batteri Smartklokken trenger å lades snart.
 symbol26 Batteriet er tomt Smartklokken har gått tom for strøm og har slått seg av.
 symbol27 Feil ved lading Teknisk feil med lading.
 symbol28 Teknisk feil For eksempel feil ved blåtann (BLE) kommunikasjon.
 symbol29 Kalibreringsfeil Feil ved stilling av klokkeviserene. Smartklokken kan vise feil tid. Se avsnittet om å stille klokken.
 symbol30 Hjemmestasjonsfeil Ladestasjonen er ikke lenger tilkoblet strøm. La ladestasjonen alltid stå på.
 symbol31 A-GPS varsel Smartklokken har ikke fått oppdatert A-GPS data, og posisjoneringen blir derfor mindre nøyaktig.

 

Print Friendly, PDF & Email