Smartklokken har tre kilder til posisjon: Hjemmestasjon, satellitter og mobiltelefonnettet.

symbol30 Blåtann signalene (BLE) fra hjemmestasjonen har en rekkevidde på cirka 10 meter, og er den mest nøyaktige posisjonen. Dersom flere hjemmestasjoner er installert, rapporteres posisjon fra den nærmeste hjemmestasjonen (den som har sterkest signaler).

symbol31 Satellitt signalene er den nest beste kilden til posisjon. Satellittene beveger seg hele tiden, så nøyaktigheten avhenger av tid på dagen, værforhold, bygninger og geografi. Nøyaktigheten på posisjonen vil typisk være mellom 3 meter og 200 meter.

symbol32 Mobiltelefonnettet er en mindre nøyaktig kilde til posisjon. Ut fra avstand til basestasjoner i nærheten, kan posisjonen anslås med en nøyaktighet fra 200 meter til 3 kilometer.

Posisjon vises i kartet med et posisjons symbol. Siste kjente posisjon har et litt større symbol. Sirkelen rundt symbolet viser i hvilket område det er sannsynlig at personen befinner seg.

Symbol Kilde til posisjon  Beskrivelse
symbol30 Hjemmestasjon Smartklokken mottar blåtann signaler fra hjemmestasjon.
symbol31 GPS Smartklokken mottar signaler fra GPS eller GLONASS satellitter.
symbol32 GSM Posisjon er beregnet ut fra signaler i mobiltelefonnettet.
symbol33 Ingen posisjon Smartklokken klarer ikke å beregne posisjon.
symbol34 Ukjent Smartklokken mottar blåtannsignaler fra en hjemmestasjon som ikke er registrert.

Dersom posisjon ikke kan estimeres, rapporteres siste kjente posisjon. Alderen på sist kjente posisjon vises i loggen med tekst og symboler.

Farge på symbol Alder på posisjon Beskrivelse
symbol400 0 – 2 min Posisjonsalderen var 0 – 2 minutter da meldingen ble laget.
symbol41 2 – 10 min Posisjonsalderen var 2 – 10 minutter da meldingen ble laget.
symbol420 10 à min Posisjonsalderen var eldre enn 10  minutter da meldingen ble laget.

 

Print Friendly, PDF & Email