I skjermen på smartklokken vil det vises forskjellig tekst og symboler.

Normalmodus

Skjermen aktiveres når en knapp holdes inne, når smartklokken settes i laderen og når smartklokken mottar en telefonsamtale.

Symbol Symbol navn Hva symbolet betyr
 batteri Batteri Viser batteri nivå eller ladestatus.
 hjemmestasjon Hjemmestasjon Enheten har kontakt med hjemmestasjon via Blåtann.
 GPS GPS Når symbolet vises fast, har enheten funnet GPS lokasjon. Når symbolet blinker, leter enheten etter GPS lokasjon.
 sporing Sporing Dette symbolet vises når sporing er aktivert.
 anrop Anrop Du har en aktiv telefonsamtale.
 datatrafikk Data overføring Symbolet vises når data lastes til eller fra enheten.
 dekning Mobil nettverk Symbolet vises når enheten har dekning fra et mobil nettverk. Du kan ringe fra telefonen, ta imot samtaler, og har kontakt med LinCare portalen. Antall streker i symbolet viser styrken på signalet fra nettverket. Flere streker indikerer bedre signalstyrke.
 ingendekning Ingen dekning Hvis enheten ikke har kontakt med et mobil nettverk vil du se et nettverkssymbol med et kryss ved siden av.
 flymodus Fly modus Enheten er satt i flymodus, og alle radiosignaler er slått av.
NAVN Ringeliste Tilgang til ringeliste (Lett og Full profil).
MODUS Meny Tilgang til meny (Full profil).
Print Friendly, PDF & Email